Verwerking van persoonlijkegegevens / Privacybeleid

Uw privacy is belangrijk voor ons. Daarom zullen we ervoor zorgen dat u het vertrouwen, dat u verdient, behoudt, wanneer uw persoonlijke gegevens worden verwerkt. Hieronder vindt u ons privacybeleid voor uw persoonlijke gegevens. 

1. ALGEMEEN 

1.1. Dit privacybeleid 
("Beleid inzake persoonlijke gegevens") beschrijft hoe Wellvita ("Wellvita", "ons", "onze", "wij") informatie over u verzamelt en verwerkt. 

1.2. Gegevensbeheerder  
Wellvita is een Deens bedrijf dat onder het Deense Kamer van Koophandel nummer 3278 2787 geregistreerd staat. Wellvita, 
Hullenbergweg 278-308,
1101 BV Amsterdam,
E-mail: klantenservice@wellvita.nl en telefoon 020-26 23 600.

1.3. Het privacybeleid is van toepassing op de verwerking van de persoonlijke gegevens die we hebben ontvangen in verband met uw acceptatie van het ontvangen van marketing en die we verzamelen via de Wellvita's website op www.wellvita.nl en klantenservice.

2. WELLVITA'S VERZAMELING VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE

2.1. Welke persoonlijke informatie verzamelen we en voor welke doeleinden?

2.1.1. Wanneer u de Website bezoekt en het huidige cookiebeleid hebt geaccepteerd, verzamelen we automatisch informatie over u. Informatie over het type browser dat u gebruikt, de zoektermen die u op de Website gebruikt, uw IP-adres en informatie over uw computer. De verzameling wordt gedaan om de conversie op de Website te optimaliseren, deze te verbeteren en het verkeer te analyseren alsmede marketing uit te voeren gericht op de individuele bezoeker. Bovendien kan er sprake zijn van informatie over uw deelname aan de competities die we doorlopend houden. Als u ervoor kiest om geen cookies te accepteren, zult u in sommige gevallen ervaren dat de website niet optimaal werkt. 

2.1.1.1. We verzamelen regelmatig de persoonlijke informatie die u in uw klantenprofiel invoert.

2.1.1.2. Wanneer we berichten plaatsen op de sociale media, wordt u geprofileerd. U zult dus meer advertenties voor onze producten op sociale media kunnen zien nadat u akkoord bent gegaan met het ontvangen van marketing.  

2.1.2. Wanneer u een product op de Website koopt, verzamelen we informatie over u. Het gaat dan om uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, informatie over welke producten u koopt en eventueel heeft geretourneerd. De informatie wordt verzameld om u te kunnen herkennen wanneer u wellvita.dk bezoekt (online identifier)​, alswel de producten aan u te leveren. De informatie wordt ook  gebruik bij het voldoen aan onze boekhoudkundige verplichtingen. Het niet verstrekken van persoonlijke informatie van uw kant kan betekenen dat we onze verplichtingen ten aanzien van u als klant niet kunnen nakomen. Daarnaast kan het gaan om informatie over uw deelname aan wedstrijden die we doorlopend kunnen houden.  

2.1.3. Wanneer u een aankoop doet, heeft u de mogelijkheid om in te stemmen met het ontvangen van onze nieuwsbrief, telefonisch contact, sms, e-mail en op sociale media in de vorm van banneradvertenties, uitnodigingen voor groepen, tags, meldingen, privéberichten, berichten en opmerkingen. U kunt uw toestemming met betrekking tot onze marketing te allen tijde intrekken door op de afmeldlink te klikken onderaan de elektronische nieuwsbrief die u ontvangt. Naast de nieuwsbrief kunt u ook e-mails of fysieke brieven ontvangen over producten die gerelateerd zijn aan wat u eerder heeft gekocht in overeenstemming met de regels van de Marketingwet. U kunt zich hier altijd voor afmelden. U kunt zich afmelden voor e-mails door de afmeldlink in de e-mail te gebruiken of door contact op te nemen met de klantenservice van Wellvita op telefoonnummer 020-26 23 600. 

2.1.4. Wanneer u producten per sms bestelt, registreren wij uw telefoonnummer, naam en adres.

2.1.5. Wanneer u contact opneemt met onze klantenservice om een ​​product te kopen, registreren wij uw naam, adres, telefoonnummer en mogelijk uw e-mailadres evenals uw aankopen en eventuele  registratie om nieuwsbrieven te ontvangenmet nieuws, aanbiedingen en gezondheidsadvies over voedingssupplementen op:

• 1: telefoon, sms, e-mail en op sociale media in de vorm van banneradvertenties, of•
2: SMS, e-mail en op sociale media in de vorm van banneradvertenties of• 3: telefoon

Het niet verstrekken van persoonlijke informatie van uw kant kan betekenen dat we onze verplichtingen met betrekking tot u als klant niet kunnen nakomen. Telefoongesprekken kunnen worden opgenomen zodat we onze service kunnen verbeteren. Als u dit niet wilt, kunt u dit kenbaar maken voordat u het gesprek start. 

2.1.6. We gebruiken sociale media om marketing op u af te stemmen. In deze context zorgen we ervoor dat we onze marketing niet targeten door gevoelige persoonlijke informatie over ras of etnische afkomst, politieke, religieuze of filosofische overtuigingen of vakbondsrelaties, gezondheidsinformatie of informatie over seksuele relaties of seksuele geaardheid te gebruiken. 

2.2. Wat is de basis voor de verzameling

2.2.1 Wij verwerken gewone persoonlijke informatie met de volgende autoriteit.Uw toestemming, zie de Verordening Gegevensbescherming art. 6 stuks. 1 - letter a.- Verwerking noodzakelijk in het kader van een contract, zie artikel 6, lid 1, van de verordening gegevensbescherming 1, letter b.- Verwerking, indien de wetgeving bepaalt dat wij daartoe het recht of de plicht hebben, zie artikel 6, lid 1, letter c.

2.2.2. Wij verwerken bijzondere categorieën persoonsgegevens met de volgende rechtsgrond:- Uw uitdrukkelijke toestemming, zie de Verordening Gegevensbescherming. 9, lid 2, letter a.- Verwerking die nodig is om te voldoen aan de verplichtingen en specifieke rechten van de voor de verwerking verantwoordelijke of de betrokkene, zie artikel 9, lid 1, van de Verordening Gegevensbescherming. 2, letter b.

3. GEBRUIK VAN GEGEVENSVERWERKERS

3.1. We maken gebruik van externe bedrijven om onder meer de technische werking van de Website uit te voeren. Onze leveranciers helpen ons bijvoorbeeld in verband met de verbetering van de Website en de uitvoering van gerichte marketing, inclusief re-targeting, waar u later producten kunt zien waarin u eerder interesse heeft getoond, evenals voor uw beoordeling van onze service. Sommige van deze bedrijven zijn gegevensverwerkers die in onze opdracht werken en gegevens verwerken waarvoor wij gegevensverantwoordelijk zijn. De gegevensverwerkers gebruiken de persoonsgegevens alleen om de overeenkomst met ons na te komen en zijn verplicht hier vertrouwelijk mee om te gaan. Met andere bedrijven is er gedeelde dataverantwoordelijkheid. Dit is het geval als het bedrijf de informatie ook voor eigen doeleinden verwerkt, in dat geval zijn zowel Wellvita als dat bedrijf verantwoordelijk voor uw gegevens. Dit is bijvoorbeeld van toepassing wanneer u onze Facbook-fanpagina gebruikt. 

3.2 In verband met onze verwerking van uw persoonlijke gegevens kunnen we de gegevens doorgeven aan landen buiten de EU/EER. De wetgeving inzake gegevensbescherming in deze landen kan soepeler zijn dan in Nederland en de rest van de EU / EER, zoals in de meeste gevallen. Dit zijn landen waar de Europese Commissie heeft geoordeeld, dat het niveau van gegevensbescherming niet in lijn is met het niveau van gegevensbescherming binnen de EU / EER. Doorgifte van uw persoonsgegevens naar landen buiten de EU / EER, lid 45, worden geïmplementeerd met de EU-standaardbepalingen (SCC) volgens art. 46, punt. 2, als overdrachtsbasis. Als u meer informatie wilt over onze overdracht van informatie naar landen buiten de EU / EER, kunt u contact opnemen met onze klantenservice op klantenservice@wellvita.nl.

3.3. We delen persoonlijke informatie met distributiebedrijven die verzendingen verzorgen. Tot op zekere hoogte delen we ook persoonlijke informatie met leveranciers om te voldoen aan onze legitieme eisen, bijvoorbeeld incassozaken.   

4. UW RECHTEN

Om transparantie te creëren met betrekking tot de verwerking van uw informatie, moeten wij, als gegevensbeheerder, u informeren over uw rechten.

4.1. Het recht van inzicht

4.1.1. U heeft te allen tijde het recht om bij ons informatie op te vragen onder meer over welke informatie wij over u hebben geregistreerd, met welk doel de registratie dient, welke categorieën persoonsgegevens en ontvangers van informatie dat kunnen zijn, evenals informatie over waar de informatie vandaan komt. 

4.1.2. U kunt te allen tijde worden geïnformeerd over welke persoonlijke gegevens we over u hebben geregistreerd door contact op te nemen met de klantenservice van Wellvita op 
telefoonnummer 020-26 23 600 of e-mail klantenservice@wellvita.nl

4.2. Het recht op rectificatie

4.2.1. U heeft het recht om onjuiste persoonlijke informatie over uzelf door ons te laten corrigeren. Als u ziet dat er een fout is in de informatie die we over u hebben geregistreerd, verzoeken we u contact met ons op te nemen zodat de informatie kan worden gecorrigeerd. 

4.3. Het recht op verwijdering

4.3.1. In sommige gevallen heeft u het recht om al of een deel van uw persoonlijke informatie te laten verwijderen. Voor zover verwerking van uw informatie noodzakelijk is om te voldoen aan onze boekhoudkundige verplichtingen, zijn wij niet verplicht om uw persoonlijke informatie te verwijderen.

4.4. Het recht om de behandeling te beperken tot opslag

4.4.1. In bepaalde gevallen heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken tot opslag.

4.5. Het recht op overdraagbaarheid van gegevens

4.5.1. In bepaalde gevallen heeft u het recht om uw persoonlijke informatie op te vragen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. 

4.6. Het recht van bezwaar 

4.6.1. U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens, die wij verzamelen voor gebruik bij het verbeteren van functies op de Website en de structuur ervan, zie punt 2.1.1, of voor marketingdoeleinden, zie punt 2.1.3. 

4.6.2. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking, hebben we niet langer het recht om uw persoonsgegevens te verwerken, tenzij we legitieme redenen kunnen aantonen voor verdere verwerking.

4.7. Het recht om te klagen

4.7.1. U heeft te allen tijde het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap) over onze verwerking van uw persoonsgegevens. 

5. VERWIJDERING VAN PERSOONSGEGEVENS

5.1. Cookies verwijderen zichzelf na een tijdje. Meer hierover leest u in de cookieverklaring, die u hier vindt. Cookies worden na elk bezoek vernieuwd. Elk jaar wordt u gevraagd om Wellvita opnieuw toestemming te geven om informatie te verzamelen over uw gebruik van de Website. U kunt uw toestemming altijd zelf wijzigen. 

5.2. Informatie verzameld in verband met aankopen die u op de Website heeft gedaan, zoals beschreven in punt 2.2 wordt in principe geanonimiseerd 3 jaar nadat de bestelling is voltooid of geannuleerd, tenzij u producten van Wellvita blijft ontvangen, zie punt 5.1. De anonimisering vindt uiterlijk aan het einde van het kalenderjaar waarin de drie jaren zijn verstreken plaats. Informatie kan echter voor een langere periode worden opgeslagen als we een legitieme behoefte hebben om het langer te bewaren, bijvoorbeeld als het nodig is om juridische claims vast te stellen, te doen gelden of te verdedigen, of als opslag nodig is om aan wettelijke vereisten te voldoen. Boekhoudkundig materiaal wordt minimaal 5 jaar bewaard tot het einde van een boekjaar om te voldoen aan de eisen van de Boekhoudwet. 

5.3. Als u zich afmeldt voor marketing, verwijderen we uw e-mailadres in onze database met marketingontvangers. We bewaren de documentatie voor uw toestemming gedurende 3 jaar na uitschrijving. We doen dit om vervolgens te kunnen documenteren dat het sturen van marketing naar u legaal was. Deze informatie wordt verwijderd 3 jaar nadat uw informatie is verwijderd, en wel aan het einde van het kalenderjaar. 

5.4. Informatie die wordt verzameld in verband met het feit dat u met ons heeft gecommuniceerd, wordt in principe 3 jaar nadat u contact met ons heeft opgenomen geanonimiseerd. De anonimisering vindt uiterlijk plaats aan het einde van het kalenderjaar waarin de drie jaren zijn verstreken. Informatie kan echter voor een langere periode worden opgeslagen als we een legitieme behoefte hebben aan langere opslag, bijvoorbeeld als het nodig is om juridische claims vast te stellen, te doen gelden of te verdedigen, of als opslag nodig is om aan wettelijke vereisten te voldoen. 

6. VEILIGHEID

6.1. We hebben technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om te voorkomen dat persoonsgegevens per ongeluk of illegaal worden vernietigd, verloren, gewijzigd of aangetast, alsmede tegen het in bezit komen van of misbruik door onbevoegde personen. 

6.2. Alleen werknemers die werkelijk toegang nodig hebben tot uw persoonlijke informatie om hun werk uit te voeren, hebben er toegang toe. 

7. COOKIES 

7.1. Wellvita gebruikt cookies om de gebruiker de beste ervaring op de Website te geven. Een cookie is een bestand dat in uw browser wordt opgeslagen op het apparaat dat u gebruikt en dat alle informatie kan bevatten die de Website erin plaatst.

7.2. Het doel van het gebruik van cookies op Wellvita's website is om de site te laten werken, voor optimalisatie zodat we de gebruiker de beste ervaring kunnen bieden, voor verkeersanalyse en voor gerichte marketing. Onderdeel van het gebruik van cookies voor deze doeleinden is dat Wellvita kan analyseren hoe onze bezoekers de Website gebruiken. 

7.3. Als u geen cookies wilt gebruiken, kunt u instellingen in uw browser vinden om cookies volledig uit te schakelen. Als u ervoor kiest om cookies volledig uit te schakelen, zult u in sommige gevallen kunnen ervaren dat de Website niet optimaal werkt. 

8. CONTACTGEGEVENS

8.1. Wellvita is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die via de Website of via de klantenservice worden verzameld. 

8.2. Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact opnemen met Wellvita op telefoonnummer of via het .  telefonnummer 020-26 23 600 of via het e-mailadres klantenservice@wellvita.nl

9. WIJZIGINGEN IN PRIVACYBELEID

9.1. We hebben te allen tijde het recht om wijzigingen in dit privacybeleid aan te brengen. Als we wijzigingen in het privacybeleid aanbrengen, wordt u hierover bij uw volgende bezoek aan de Website geïnformeerd.