Retourneren

Wellvita is een Deense onderneming met vestigingen in Nederland, België, Duitsland, Zweden, Noorwegen, Finland, Frankrijk en Italië.

Wanneer u bij www.wellvita.nl koopt, zijn de volgende voorwaardes van toepassing:

Prijzen en betaling


Alle prijzen op www.wellvita.nl zijn in Euro’s en inclusief BTW . Alle (duur)overeenkomsten/bestellingen worden in de Nederlandse taal vervaardigd. 

Om te kunnen bestellen op www.wellvita.nl moet u minimaal de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben. Zie bestellingsprocedure hier. Door het accepteren van onze algemene voorwaarden bevestigt u dat u de wettelijke leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. 

De  weergave van de producten in de webwinkel geeft geen wettelijk bindend aanbieding weer, maar is een vrijblijvend online-cataloog. Bij het aanklikken van de button “kopen” bevestigt u formeel de bestelling van de goederen die u in de boodschappenmand heeft gedaan. De bevestiging van de ontvangst van uw bestelling volgt samen met de acceptatie van uw bestelling na het versturen van de automatische e-mail. Met deze e-mail bevestiging komt de koopovereenkomst tot stand.

Speciale aanbiedingen/eerste koop aanbiedingen gelden alleen een keer per persoon per product. De bestellingen die daarop volgen worden aan de normale prijs berekent. 

De prijzen die op www.welvita.nl aangegeven zijn, zijn vaak duidelijk lager dan de prijzen van vergelijkbare producten in een gewone winkel. Alle prijzen zijn dagprijzen en onderhevig aan wijzigingen. Wanneer u op www.wellvita.nl bestelt ontvangt u een opdrachtbevestiging via mail. Indien u de opdrachtbevestiging nogmaals toegestuurd wilt hebben kunt u te allen tijde hiervoor met Wellvita contact opnemen.

Wanneer u bestelt op www.wellvita.nl wordt de factuur samen met uw bestelling geleverd. De factuur dient u binnen 21 dagen na factuurdatum via internetbankieren volledig te betalen. De bankgegevens rekening nummer: 078.64.78.179. IBAN: NL37HAND0786478179. Swift Code: HANDNL2A staan op de factuur aangegeven. Bij betaling verzoeken wij u factuurnummer, factuurdatum en klantnummer als referentie aan te geven. 

Indien u niet binnen de betalingstermijn van 21 dagen het verschuldigde bedrag betaalt, sturen wij u een betalingsherinnering. Indien binnen de dan gestelde termijn van 14 dagen niet betaald wordt en wij u een tweede herinnering moeten sturen, zullen er bijkomende incassokosten berekend worden. Deze incassokosten bedragen minimaal € 10,-. Indien de betaling na de 3e herinnering nog niet voldaan is behouden wij ons het recht voor om de vordering over te dragen aan derden.

Levering 

Wij leveren onze producten vanuit Denemarken aan alle adressen binnen Nederland. Voor de levering berekenen wij € 4,90 verzendkosten per pakket. Indien een product niet op voorraad is zijn wij gerechtigd tot deellevering. Bij deelleveringen dragen wij de extra ontstane transportkosten. Wel wordt er dan per zending apart een factuur verstrekt.

Indien de bestelling te groot is voor twee van onze briefpakketjes behouden wij ons het recht voor deze als postpakket te versturen voor levering aan uw huisadres. De verzendkosten blijven voor u onveranderd € 4,90.

De pakjes van Wellvita worden bezorgd door PostNL. Indien u maandag t/m vrijdag voor 10 uur bestelt wordt uw bestelling normaliter dezelfde dag of de dag erna verwerkt en verstuurd. De levering volgt normaliter binnen 10 werkdagen na de bestelling. In bijzondere gevallen kan de levertermijn langer zijn – indien bijvoorbeeld het product niet op voorraad is of in verband met feestdagen. U ontvangt geen track en trace code van het pakje.

Veel van onze pakjes passen door de brievenbus. Wanneer uw pakje niet door de brievenbus past, wordt het eerst door de postbode aangeboden bij de buren om af te geven. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt het pakje weer meegenomen en zal het de eerst volgende keer nogmaals geprobeerd worden aan te bieden, bij zowel uzelf en uw buren. 
Wanneer de postbode het pakketje dan nogmaals niet kan afleveren, zal het pakketje bij het dichtsbijzijnde posthuis/postkantoor worden afgeleverd, en ontvangt u een briefje in de brievenbus waar u het pakketje kan afhalen. 
Wanneer u deze na twee weken dan nog niet heeft afgehaald, zal het pakketje aan de afzender worden retour gezonden. 

Mocht u uw bestelling na 10 werkdagen niet ontvangen hebben verzoeken wij u vriendelijk met ons contact op te nemen op telefoonnummer 020-26 23 600 of via mail: klantenservice@wellvita.nl. Indien wij niets van u horen gaan wij ervan uit dat de zending ontvangen is.

Geneesmiddelen

Wellvita heeft toestemming van Lægemiddelstyrelsen in Denemarken (gelijk aan CBG, Nederland) om geneesmiddelen zonder recept te verkopen. Houd er rekening mee, dat wanneer u akkoord gaat met onze handelsvoorwaarden, u tegelijkertijd bevestigt, dat u 18 jaar of ouder bent, wanneer u geneesmiddelen koopt.

Geneesmiddelen zijn vrijgesteld van het herroepingsrecht van Wellvita en kunnen niet worden teruggestuurd naar Wellvita vanwege de speciale kwaliteitseisen, die van toepassing zijn op geneesmiddelen. Als een geneesmiddel teruggestuurd, zal het worden vernietigd en wordt het aan de klant in rekening gebracht.

Herroepingsrecht

U heeft 14 dagen de tijd vanaf ontvangst van het product om uw herroepingsrecht uit te oefenen. U kunt hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping (Download Modelformulier hier) maar u bent hiertoe niet verplicht. Na deze melding heeft u nog 14 dagen om het product terug te sturen. Mocht u hiervan gebruik maken, dan draagt u zelf de kosten voor het retourneren van de zending naar het volgende adres:

Wellvita
Hullenbergweg 278-308 
1101 BV Amsterdam

Indien u bestelt met “herhaalservice” d.w.z. de bestelservice waar u een overeenkomst met Wellvita sluit voor regelmatige levering van producten zonder dat u elke keer opnieuw hoeft te bestellen, heeft u 14 dagen bedenktijd voor de eerste levering na ontvangst van het product. Op de navolgende leveringen heeft u geen herroepingsrecht. Mocht u geen producten meer willen ontvangen dient u de opzegging van de bestelservice direct aan Wellvita te melden. U kunt naar Wellvita bellen op telefoonnummer 020-26 23 600 voor wijziging of opzegging van uw herhaalservice of dit doorgeven via de website.

Veel producten van Wellvita vallen onder een uitzondering op het herroepingsrecht. Het gaat dan om producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken. Deze producten kunnen derhalve niet geretourneerd worden wanneer de verzegeling is verbroken.

Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt zullen wij het volledige aankoopbedrag, inclusief eventuele (standaard) verzendkosten voor de heenzending zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding terug storten. Wij mogen wachten totdat wij de producten hebben ontvangen of u heeft aangetoond dat u de producten heeft verzonden. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wanneer u een product aan Wellvita terugstuurt is het van belang dat u de oorspronkelijke factuur (of ander aankoopbewijs) bij de retourzending bijsluit.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Herhaalservice (herhaalgemak)  stopzetten of uitstellen.

Klik hier voor stopzetten of tijdelijk stopzetten van uw herhaalgemak.

Klachtenbehandeling

Mocht er een probleem zijn met het ontvangen product heeft u het recht een klacht hierover in te dienen. Mocht u een klacht hebben over onze dienstverlening, dan kan je deze klacht uiteraard ook indienen. Wij verzoeken u dit zo snel mogelijk te doen na ontvangst van het product aan het adres of op het telefoonnummer dat onderaan op deze pagina is opgegeven. Een klacht dient binnen een redelijke termijn ingediend te worden nadat u het probleem of de fout ontdekt heeft. Een klacht gelieve binnen verloop van de houdbaarheidstermijn van het product te geschieden. 

Wanneer wij een klacht ontvangen, wordt deze in behandeling genomen en ontvangt u binnen 14 dagen een inhoudelijke reactie. Indien het product gebrekkig is kunt u het product omruilen of en korting ontvangen. Indien het product niet meer bruikbaar is kunt u van de overeenkomst afzien. Wellvita heeft het recht om het product om te ruilen. In dat geval heeft u geen recht om van de overeenkomst af te zien of een korting te bedingen. Indien het gereclameerde product aan Wellvita teruggestuurd moet worden geschiedt dit zonder kosten voor u. Wellvita behoudt zich het recht voor bij elke klacht documentatie op te vragen in de vorm van een kopie van de factuur (of ander aankoopbewijs) die bij levering van het product was mee gestuurd. 

Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel (www.sgc.nl).Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/.')

Wettelijke garantie

Alle verkochte producten vallen onder de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene moet doen wat u, als consument, er in alle redelijkheid van mag verwachten.

Privacy en Cookies

Privacy- en cookieverklaring Wellvita ApS

19 september 2018

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Wellvita ApS acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • onze doeleinden duidelijk specificeren voordat wij persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperkentot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u eerst expliciet toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Wellvita ApS is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel bij de webwinkel www.wellvita.nl.

Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Wellvita ApS.

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij.

Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, telefoonnummer, factuuradres en naw-gegevens. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Verstrekken aan derden

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Reclame

Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij: per e-mail. U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink.

Nieuwsbrieven

U kunt zich aanmelden voor de e-mail nieuwsbrief. Zo blijft u op de hoogte van aanbiedingen, acties en nieuws. U kunt te allen tijde de nieuwsbrieven afmelden en zult dan geen e-mails meer van ons ontvangen. Nieuwsbrief afmelden via deze link: Nieuwsbrief afmelden. Nieuwsbrief afmelden.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Cookies

Onze webwinkel gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze webwinkel werken dan niet goed meer.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens:

Wellvita ApS
Hullenbergweg 279 - 308
1101BV Amsterdam
klantenservice@wellvita.nl

Zoeken Wellvita

Winkelwagen0

Uw winkelwagen is momenteel leeg.

×
translation missing: nl.flits.refer_friend_page.popup_greetings